Elk tweede weekend van september is het weer zover: Corso Frederiksoord

Een schitterend schouwspel in het hart van Frederiksoord. Jaarlijks trekken zaterdagmiddag de corsowagens door de straat. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek en vermaak en op de meeste toegangswegen en de naburige dorpen staan de vaak verlichte mozaïeken of bloemstukken voor passanten zichtbaar.
’s Avonds is het verlichte corso een werkelijk idyllisch schouwspel met muziek. Het geheel vormt een sfeervol, sprookjesachtig tafereel.

Op 24 februari 1890 zag de Floralia-Vereeniging het licht. Opgericht door de eerste directeur van de Frederiksoordse Tuinbouwschool, de heer A.C. Ide, had de vereniging als doelstelling: ‘Door het kweken van bloemen en andere sierplanten volksontwikkeling bevorderen en de liefde voor sierplanten opwekken’. Dat paste prima in de landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid waartoe de Tuinbouwschool behoorde. De tentoonstelling van gekweekte planten was ieder jaar in de tweede helft van augustus in de tuin van de school. Tegenover de Tuinbouwschool in de tuin van het Logement – tegenwoordig Hotel Frederiksoord – stonden de feesttent en de kermis. De school werd ’s avonds feestelijk verlicht en met vuurwerk werd de dag feestelijk afgesloten. De meeste elementen zien we nog steeds terug in het huidige corsoweekend.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstonden de eerste plannen voor een rijdend corso. Na een aantal schuchtere pogingen kwam in 1960 een corso met versierde fietsen en een met bloemmotieven versierde auto. De rit ging van de tuin van het Logement naar de tuin van de school. In 1963 reed het corso voor het eerst over de weg met elf praalwagens en drie luxe auto’s. De rit ging over de Molenlaan en dwars door de tuin van de school. Dat jaar werden voor het eerst ook prijzen toegekend. De route is inmiddels langer geworden, maar het aantal wagens is ongeveer gelijk gebleven en ook de luxe auto’s zijn nog steeds in de feestelijke stoet opgenomen.

De oude vlag die in vroegere jaren werd gehesen om het corso te openen, is nog steeds in het bezit van het Bestuur. Het oude vaandel is gerestaureerd en te bewonderen in Museum De Koloniehof in Frederiksoord.
We spreken ook wel over ‘dahliacorso’: de corsowagens, die aan het publiek getoond worden, bestaan uit dahlia’s die met krammen op de wagens zijn geprikt. Afhankelijk van de grootte van een corsowagen kan dit variëren tussen de 40.000 en 80.000 dahlia’s. Ook de mozaïeken worden door de tientallen vrijwilligers met dahlia’s geprikt.