Geschiedenis

Een vakantie in Drenthe kan leuke informatie leveren over de geschiedenis van ons land.

In het Vledderveld is een bijzondere nederzetting uit de Hamburger Cultuur uit de Rendierjagersperiode 11.000 jaar oud gevonden.

Hunebedden behoren tot de oudste overblijfselen van menselijke bewoning en zijn bekend als restant van stenen grafkelders waarin het boerenvolk dat in het Noorden van Nederland woonden circa 5400 jaar geleden hun doden bijzetten. Vrij algemeen wordt aangenomen dat het massagraven waren die ook een ceremoniele, rituele, godsdienstige of territoriale functie hebben gehad.
Het Trechterbekervolk bouwde zo’n 3400 jaar voor Christus (Nieuwe Steentijd) met enorme zwerfkeien een soort geraamte voor het graf met een kelder eronder.
In Drenthe zijn nog ruim 50 hunebedden te vinden. In het landschap dichtbij Doldersum zijn er ook te vinden.

In de late Steentijd en Ijzertijd werden doden begraven in grafheuvels. Drenthe kent er nog vele honderden Er liggen twee grafheuvels (in de volksmond de Majoor en de Generaal genoemd) in Doldersum. Aangenomen wordt dat deze in de Bronstijd zijn gemaakt en dan spreken we over 1000-500 jaar voor Christus.
In het koelingsveld tussen Vledder en Doldersum ligt ook een urnenveld. Nederzettingen die zo’n 500 jaar voor Christus leefden in o.a.. Doldersum cremeerden hun doden en begroeven die in een asbus op een urnenveld.

In de vroege Middeleeuwen ontstaat reeds het dorp Doldersum. In documenten komt het jaartal 1297 voor. Doldersum is een agrarische nederzetting. In de Middeleeuwen werd het karakteristieke esdorpenlandschap gevormd.

De Drentse Hoofdvaart is rond 1780 gegraven voor het vervoer van turf uit de veengebieden, passagiers, vee en voedsel. Verder vervult het kanaal een belangrijke afwateringsfunctie voor de hogere gebieden. In de hedendaagse tijd wordt er veel gebruik van gemaakt door pleziervaart en telt het kanaal meer dan twintig bruggen en 6 schutsluizen over een afstand van 47 kilometer.

Maar ook wat betreft de natuur zijn leuke dingen te zien en te ontdekken.
Het Doldersumseveld is als eerste vlinderreservaat in Nederland uitgeroepen door de Vlinderstichting. Er zijn gemiddeld vrij veel verschillende soorten vlinders in dit gebied te vinden.
Ook één van de eerste dassentunnels in Nederland ligt onder de Huenderweg in Doldersum.
Niet voor niets is de directe omgeving opgenomen als Natura 2000 gebied want er zijn vele zeldzame levendbarende hagedissen, adders, vogels bloemen en planten, libellen en paddestoelen hebben een fijne leefomgeving gevonden in de uitgestrekte bos, heide, beekjes en op de stuifzandvlakte.

De aanwezige bossen zijn gemiddeld jong want veel bomen ouder dan 100 jaar zullen niet gevonden worden. Een deel van de bossen wordt gebruikt als productiebos. Toch verbergen zich diverse wilde dieren zich in en rond het bos. Roofvogels, reeen en dassen gedijen er goed.

Enige tradities die rondom dit gebied in ere worden gehouden zijn: paasvuren, carbid schieten, midwinterhoornblazen.

Beslist niet onvermeld mag blijven de Maatschappij van Weldadigheid. Deze particuliere organisatie wilde in de de 19e eeuw (1818) armoede gezinnen veelal uit de grote steden helpen een bestaan als boer in Drenthe op te bouwen. Er werden speciaal arme heide en veengebieden ontgonnen en ingericht om dit mogelijk te maken. U zult de rechte wegen met daaraan koloniehuisjes met een stuk grond waarop de mensen in hun eigen eten zouden moeten voorzien snel herkennen rondom Frederiksoord. De benodigde kleding, gereedschappen en dieren werden door de maatschappij ter beschikking gesteld. Er werd gestart met een proefkolonie met daarin ook een eigen kerk, onderwijsmogelijkheid en ziekenvoorziening.
Voortrekker van de Maatschappij van Weldadigheid was Generaal Johannes van den Bosch. Hij probeerde een modelsamenleving te scheppen om zo het armoedeprobleem in heel Nederland op te lossen.
De door de maatschappij opgerichte kolonie voor gevangenen staat in Veenhuizen. Zowel in de vrije kolonieen, de strafkolonie Veenhuizen als de bossen voor houtproductie van de Maatschappij vallen de rechte lijnen in het landschap op. Het is niet ondenkbaar dat uw voorouders ook vermeld staan in de database van de Maatschappij van Weldadigheid die op te vragen is bij het Drents Archief in Assen. Een bezoek aan Museum de Koloniehof verteld de geschiedenis en geeft inzicht in hoe men destijds woonde en leefde.
Als kolonisten zich niet hielden aan de weldadige maar strenge regels van de regenten dan werden ze uit de kolonie gezet. Deze mensen vestigden zich dan in de nabijheid van de kolonieen en bouwden een plaggehut in het veen of de heide net buiten de grenzen.

Oorlogsbeelden en monumenten zijn altijd indrukwekkend. Behalve een bezoek aan kamp Westerbork zijn er ook rondom het Drents Friese Wold herkenningspunten of gedenktekens. Midden op het Wapserveld staat een oorlogsmonument en wij noemen U ook het onderduikershol in de bossen bij Diever. Totaal heeft de gemeente Westerveld 16 oorlogsmonumenten.