Nieuws

Drents-Friese Wold heeft ook aandacht voor recreant met paard en hond

De natuur rond het Canadameer in het Drents-Friese Wold krijgt meer de ruimte. Tientallen hectares weide- en akkerland wordt omgegraven en samengevoegd met de omliggende natuur. Een landbouwgebied van zo’n 90 voetbalvelden verandert in natuurgebied wat direct aansluit op het reeds bestaande natuurgebied.

30.000 kuub grond zal worden verwijderd tbv het verleggen van een provinciale weg. In het gebied worden tijdens boomplantdag 2014 door schoolkinderen en JuniorRangers 80.000 nieuwe bomen geplant, er worden fietspaden aangelegd en er komt een aparte spartelplas voor honden en paarden. Komende winter zijn de werkzaamheden afgerond. In maart worden de bomen geplant en daarna is de natuur aan de beurt.

Natuurlijk wordt elke winter/voorjaar gekeken naar de toestand van de vele ruiter- en menroutes en de atb routes. Er bestaat voor honden met hun baasjes een natte neuzenroute vanaf het bezoekerscentrum bij Appelscha van 6,5 km lang waar de honden grotendeels los kunnen lopen. Er is een folder beschikbaar: Wandelen met de hond in het Drents-Friese Wold waar de hondenlosloop gebieden staan aangegeven.